ANBI Verantwoording

Stichting Shaare Zedek is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) De nieuwe publicatieplicht dat de huidige ANBI betreft moet per 1 januari 2014 worden uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens op internet. U heeft toegang tot de volgende gegevens die vereist zijn en waar mogelijk uitgebreider dan vereist.

Naam: Stichting Shaare Zedek.
Statutaire vestigingsplaats: Apeldoorn
RSIN nummer: 816131314
Contactgegevens: Stichting Shaare Zedek, Kloet 3, 3371 HL, Hardinxveld Giessendam, telefoon: 0184612632, e-mail: info@shaarezedek.nl

Bekijk hier de verkorte balans 'Overzicht van inkomsten en uitgaven 2018'.

Doelstelling: download de factsheets
Beleidsplan: download het beleidsplan
Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid: download het jaarverslag 2018
Uitgeoefende activiteiten: zie ook het jaarverslag 2012, jaarverslag 2013, jaarverslag 2014jaarverslag 2015jaarverslag 2016jaarverslag 2017 het beleidsplan en het Shaare Zedek Magazine
Financiële verantwoording: zie ook het jaarverslag 2012, jaarverslag 2013, jaarverslag 2014, jaarverslag 2016 en het Shaare Zedek Magazine