Palliatieve zorg moet integraal onderdeel behandeling kanker zijn

"Het ziekenhuis met een hart"
Nieuwsbericht van 30 november 2019

Hij kreeg als medisch student kanker. Dat sterkte hem in de overtuiging dat palliatieve zorg integraal deel van de oncologische behandeling moet zijn. Prof. Cherny: “Dit moet je niet aan de huisarts overlaten.”

Aan de wand in zijn spreekkamer in het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem hangt het Joodse gebed voor de dokter. “Dat is voor mij ge- noeg”, glimlacht Cherny. “Ik hoef mijn diploma’s niet op de muur.” Toen de van oorsprong Australische arts kanker kreeg, dacht hij dat zijn behandelaars experts op het gebied van palliatieve zorg waren. Niets bleek minder waar.

“Ze waren alleen maar op genezing en behandeling van de ziekte gericht. De rest was voor de huisarts. Ik heb patiënten meegemaakt die zich in het ziekenhuis totaal verlaten voelden.” Als oncoloog ontwikkelde Cherny een model waarin palliatieve zorg een integraal onderdeel van oncolo- gische zorg uitmaakt. Ook leverde hij een belangrijk aandeel aan het schrijven van het standaardwerk ‘Oxford Textbook of Palliative Medicine’. Hij werkt nauw samen met de Nederlandse arts Elisabeth de Vries van het UMC Groningen.

“Palliatieve zorg moet ook niet in de laatste fase van het leven beginnen”, benadrukt de hoogleraar. “Al in een vroeg stadium moet er intensief overleg zijn tussen de arts en het palliatieve team in het ziekenhuis.” Daarbij lopen doktoren niet zelden

“Palliatieve zorg moet ook niet in de laatste fase van het leven beginnen”

tegen ethische grenzen aan, geeft de Joodse arts toe. “Zeker als je met patiënten en families met een sterke religieuze overtuiging te maken hebt, moeten ze op je ethische betrouwbaarheid aankunnen. Mensen moeten nooit hoeven te aarzelen om zich bij je onder behandeling te stellen.”

Volstrekt taboe

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn in het Shaare Zedek Ziekenhuis volstrekt taboe, benadrukt de Israëlische hoogleraar. “In Israël hebben alle patiënten wettelijk recht op palliatieve zorg. Daarbij is er soms een heel dunne scheidslijn tussen het gebruik maken van de kleinste mogelijkheid van therapie en de dood.” Los daarvan zouden oncologen natuurlijk enorm gebaat zijn bij een medicijn tegen kanker. Recent berichtten Israëlische media over een doorbraak. Cherny is beducht voor te veel optimisme. “Dat gaat zeker niet tijdens mijn leven gebeuren. Het neemt niet weg dat intensief onderzoek essentieel blijft. We moeten altijd de stoutmoedigheid hebben om de grenzen op te rekken.”

Help ons daarom Israël helpen in het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem

Ik wil doneren

 

Gebed voor de dokter ‘Maimonides’

Aan de wand in de spreekkamer van Prof. Cherny hangt het Joodse gebed voor de dokter.

Ik bereid me voor om mijn medische
werkzaamheden uit te voeren. Heere wilt U mij
helpen dat ik mijn werk goed mag doen.

Wilt U in mijn hart de liefde ontbranden
voor mijn werk en voor Uw schepping. Ik
bid U dat niet mijn eigen eer en glorie de
boventoon voert bij het uitvoeren van mijn
werkzaamheden. Eigen roem en eer zijn de
vijanden van de ware liefde voor het werk
en naasten. Wilt U mij daarom iedere keer
weer laten beseffen dat ik mijn werk mag
doen om dienstbaar en tot nut te zijn.

Geeft U mij de fysieke en mentale kracht
om altijd klaar te staan voor zowel armen als
rijken, de goede en de slechte medemens,
geliefden en vijanden, dat ik altijd de mens
als mijn naaste voor me zie in het ziekenhuis,
de zieke mij vertrouwt, mijn kennis mij
helpt advies en instructies op te volgen.
Dat ik afstand zal bewaren van kwakzalverij
en alles wat hiertoe nijgt, van arrogantie en
hooghartigheid, alles wat een goede intentie
zal dwarsbomen.

Geeft U mij wijsheid om te luisteren naar
de stem van ervaren collega’s, die er ernaar
streven kennis in te brengen, temeer omdat
wijsheid overvloedig en veelomvattend is.
Wilt U mij de kracht en de moed geven om
sluwe lieden te weerstaan, en dat ik de weg
van de waarheid blijf bewandelen.

Amen

Project 2019 - 2020

Palliatieve zorg in het SZMC

In 2018 kwamen ruim 1000 patiënten in aanmerking voor palliatieve zorg. Omdat euthanasie in het SZMC volstrekt taboe is, behandelingskosten niet of niet nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!