Geriatrische afdeling

"Het ziekenhuis met een hart"

Geriatric Medicine

De bejaarden die gebruik maken van de diensten van Geriatrische afdeling zijn in meerderheid patiënten die aan chronische ziekten lijden en een fragiele gezondheid. De behandelingsmethoden en activiteiten maken deze afdeling tot een expertisecentrum waar veel vraag en behoefte aan is. Naast de algemene medische diensten, heeft Shaare Zedek een aantal diensten en programma's die specifiek op de bejaarde bevolking van Jeruzalem worden gericht. Shaare Zedek Geriatrische afdeling is gesitueerd op de zesde verdieping en is samengesteld uit de algemene afdeling Geriatrie, een unit voor rehabilitatie (met inbegrip van fysiotherapie en beroepstherapie), unit voor langdurige opname, een gemeenschappelijk dagcentrum, een kliniek gespecialiseerd in de behandeling van geheugen ziekten, en een geriatrisch instituut.

De algemene Geriatrische afdeling bestaat uit 42 bedden, en behandelt hoofdzakelijk bejaarde patiënten die veel intensieve zorg vergen. Door een revalidatieprogramma wordt getracht deze ouderen weer naar een thuissituatie te brengen. Het gemiddelde verblijf van deze patiënten is substantieel langer dan op andere afdelingen wegens de verslechterde staat van de gezondheid. Ongeveer de helft van de patiënten die opgenomen zijn op de algemene geriatrische afdeling ontvangen een multidisciplinaire behandeling door een team wat bestaat uit, geriater, verpleegkundige, fysiotherapeut, beroepstherapeut en maatschappelijk werker. Deze afdeling is tevens verantwoordelijk voor de toelating van patiënten die zorg over een lange termijn nodig hebben waaronder bejaarde patiënten van andere afdelingen.

Traumatische ervaringen

Een groot deel van de patiënten lijdt aan traumatische ervaringen vanwege oorlogssituaties en uiteraard ook nasleep van ziekten. Dit is de reden dat iedere patiënt een persoonlijke behandeling moet krijgen gericht op terugkeer naar het dagelijks leven of in die gevallen waar dat niet meer mogelijk is te leren omgaan met de ontstane problemen. Het is essentieel om de bejaarden te helpen het actieve en functionele leven, vooral na een trauma te hervatten. De toelatingscriteria voor de afdeling langdurige opname (14 bedden) zijn chronische ziekteproces met daaruit voortvloeiend behoefte aan full - time verzorgingszorg. De geriatrische afdeling ontwikkelde een model voor een gemeenschappelijk dag centrum voor bejaarden die geestelijk zeer kwetsbaar zijn. Het originele centrum werd gevestigd binnen Shaare Zedek, en diende als proefproject, en van daar groeide totaal tot negen centra in het gebied van Jeruzalem. De Geheugenkliniek is een gespecialiseerd verwijzingscentrum met een multidisciplinair team bestaande uit een geriaters, gespecialiseerde verpleegkundigen, beroepstherapeuten, neurologen, psycholoog en maatschappelijk werker. Tweederde van de patiënten lijdt aan de ziekte van Alzheimer.

Actuele berichten

Lees meer nieuws

Project 2021-2025

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!