Een levensader voor honderden kinderen

"Het ziekenhuis met een hart"

Project 2012: Een levensader voor honderden kinderen, elk jaar!

Op dit moment wordt er gebouwd aan het nieuwe kinderziekenhuis. Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in 1980 werd meteen het fundament gelegd voor het kinderziekenhuis. Het fundament, als teken van hoop op vervulling, heeft 32 jaar lang moeten wachten. Op Gods tijd mag er nu worden gebouwd aan een kinderziekenhuis dat niet alleen de eigen bevolking hulp verleent, maar meer dan gemiddeld ook kinderen van de ‘vijand’ helpt.

Ruimte 

De realisatie van het kinderziekenhuis is niet alleen belangrijk voor de zorg aan de kinderen. Het creëert tevens de nodige ruimte in het huidige ziekenhuis dat vanwege de substantiële groei ruimte nodig heeft.
 
Het nieuwe Shaare Zedek kinderziekenhuis opent binnen afzienbare tijd haar poorten. Het lopende project waarvoor de giften via Stichting Shaare Zedek bestemd worden, draagt de naam: een levensader voor honderden kinderen, elk jaar! Dit verwijst naar de kinderdialyse afdeling. Het betreft een investeringproject van US$ 500.000.

Actuele berichten

Lees meer nieuws

Project 2021-2025

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!