Kinderdialyse

"Het ziekenhuis met een hart"

Afdeling ‘Kinderdialyse’

De kinderdialyse afdeling maakt onderdeel uit van de afdeling Nefrologie van het Shaare Zedek Medical Center. Nefrologie is het medisch specialisme voor diagnostiek en behandeling van patiënten met nierziekten. De Nefrologie afdeling van het SZMC was de eerste complete behandelingseenheid in het hele land, en de enige voor Jeruzalem en de zuidelijke regio van Israël. Een team van ervaren specialisten, omringd door gecertificeerde verpleegkundigen en technici, staan 24 uur per dag paraat. De kinderdialyse afdeling fungeert als een levensader voor honderden kinderen, elk jaar. Het Shaare Zedek Ziekenhuis behandelt meer dan een derde van de kinderen uit Israël die regelmatige dialyse ondergaan. SZMC is hét doorverwijscentrum voor de behandeling van kinderen met nierproblemen die dialyse vereisen.

Tweede thuis

Een dialyse behandeling neemt vijf tot acht uur in beslag. Het ziekenhuis wordt hiermee als het ware een tweede thuis voor deze kinderen. Shaare Zedek heeft vele jaren terug al besloten dat het ziekenhuis voor deze kinderen een plaats moet zijn die niet alleen het lichaam geneest, maar ook een plaats biedt waar het kind zich kan ontwikkelen in zijn/haar levensfase. Speelgoed en spelletjes worden aangeboden evenals muziektherapie om zo ook met de andere kinderen die dialyse  ondergaan in contact te komen. De afdeling biedt tevens toegang tot een volledig uitgeruste en overdekte speeltuin, zodat sommige kinderen hun opgehoopte energie, na de uren waarin hun beweging noodzakelijkerwijs was beperkt, weer kwijt kunnen.

Inlevingsvermogen 

Het is onvermijdelijk dat de kinderen met de vraag worstelen: ‘Waarom ben ik ziek?’ Het ziekenhuis heeft maatschappelijk werkers die, met veel inlevingsvermogen, regelmatig bijeenkomen met de kinderen om hen te helpen met hun gevoelens van angst, wrok, verdriet en woede. Shaare Zedek heeft ook psychiaters beschikbaar om te spreken met de patiënten en hun families. Op de afdeling zijn zowel Hebreeuws als Arabisch sprekende verpleegkundigen, zodat de communicatie met elke patiënt en hun familieleden vlekkeloos verloopt. Omdat de jonge patiënten door hun ziekte schooluren missen, zijn zowel Hebreeuws sprekende en Arabisch sprekende leraren aanwezig die elke dag de kinderen helpen bij hun schoolwerk zodat daar geen achterstand in optreedt.

Arabische kinderen

Een hoog percentage (ongeveer 60%) van de kinderen is van Arabische oorsprong. Een van de verklaringen hiervoor is dat de Arabieren vaak huwen binnen familieverband en dit mogelijk kan leiden tot genetische afwijkingen die zich in ernstige nierziekte manifesteren. De afdeling Nefrologie werkt hard om ervoor te zorgen dat aan de culturele en taalbehoeften van de Arabische bevolking wordt voldaan en dat de kinderen worden verzorgd in een omgeving die het beste kan reageren op hun unieke medische en emotionele situaties. De noodzaak van de bouw van het kinderziekenhuis (dat de naam ‘Wilf Children’s Hospital’ draagt) is een reactie op de groeiende behoefte van een eigen kinderziekenhuis naast het bestaande Shaare Zedek Medical Center. Momenteel bevinden zich alle kinderafdelingen in het huidige ziekenhuis. Door de nieuwbouw van het kinderziekenhuis wordt tevens meer ruimte gecreëerd in het bestaande ziekenhuis. Dit is hard nodig voor de explosieve groei die het SZMC de afgelopen jaren doormaakt.

      

Nieuwe dialyseafdeling in het Wilf Children’s Hospital 

De afdeling kinderdialyse zal worden uitgebreid en herontworpen in overeenstemming met de huidige medische normen. De nieuwe dialyseafdeling in het Wilf Children’s Hospital zal bestaan uit twaalf individuele dialyseplaatsen. Hiervan worden er twee geplaatst binnen gesloten kamers, bestemd voor bijzonder complexe of gevoelige gevallen of waar privacy noodzakelijk is. De ‘Pediatrie Nefrologie raadpleging en behandelingseenheid’ wordt een centraal gebied van zorg binnen deze nieuwe afdeling van Pediatrie Nefrologie. Op deze belangrijke afdeling worden de spreek- en behandelkamers uitgevoerd waar de jonge patiënten de noodzakelijke onderzoeken en behandelingen ontvangen. Deze kamers worden uitgerust met geavanceerde medische apparatuur en meubilair.

Actuele berichten

Lees meer nieuws

Project 2021-2025

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!