Isolatiekamers

"Het ziekenhuis met een hart"

Project 2013-2014 Isolatiekamers t.b.v. kinderen

Voor 2013/2014 heeft Stichting Shaare Zedek in overleg met het ziekenhuis gekozen voor een nieuw project voor het nieuwe kinderziekenhuis en wel 5 isolatiekamers die een investering vragen van ruim € 400.000,-

Isolatiekamers

In deze isolatiekamers worden kinderen behandeld die meestal toevertrouwd zijn aan de zorg van de oncologieafdeling. Het zijn met name de oncologische behandelingen die de werking van het immuunsysteem negatief beïnvloeden en de kinderen gevoelig maken voor virussen en bacteriën. Door de opname in een isolatiekamer worden zij beschermd voor deze bedreiging. Mogen wij u vragen om een gift voor dit project? Het ziekenhuis: niet alleen een plaats van hulpverlening maar ook een plaats waar vrede begint. Een betere belegging is nauwelijks denkbaar. Uw gift voor bovengenoemd doel is van harte welkom op: bankrekeningnummer NL74 ABNA 0436 4270 60 t.n.v. Stichting Shaare Zedek te Houten onder vermelding van bijdrage isolatiekamer.

Actuele berichten

Lees meer nieuws

Project 2021-2025

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!