Project 2010/2011: Security Operations Centre

Het SOC ‘zenuwcentrum’ is van essentieel belang om de veiligheid zowel in als rondom het ziekenhuis te waarborgen. Het SOC fungeert ook als een centrale voor communicatie met externe diensten die in tijden van ernstige noodsituaties en rampen te maken krijgen met massa slachtoffers. Het SOC communiceert binnen seconden met de verantwoordelijke personen van de Magen David Adom (het Rode Davidschild (Eerste Hulp Israël), politie en Israël Defence Forces (Israëlische leger). Met alle drie de
organisaties worden regelmatig oefeningen gehouden die er mede toe bijdragen dat op alle niveaus in het ziekenhuis de opvang in geval van noodsituaties stand-by is. Wil het centrum ook in de toekomst, mede vanwege de uitbreiding van het nieuwe
kinderziekenhuis, waarborg kunnen bieden bij adequate hulpverlening, is een investering van $ 500.000,- noodzakelijk.

Na afronding van dit project komt vanzelfsprekend het nieuwe kinderziekenhuis in beeld. De bouw is begonnen maar de specifieke investeringen op afdelingsniveau vragen volledige aandacht. De totale investering bedraagt $ 35.000.000 en hiervan zal een
aanmerkelijk percentage voor rekening van fundraising komen.