Speciale operatiekamer

"Het ziekenhuis met een hart"

Project 2017 Speciale operatiekamer voor de moeder en kind afdeling

Project 2017: een operatiekamer die met name bedoeld is voor specifieke bevallingen, zoals een keizersnede. In het ziekenhuis vinden meer dan 22.000 bevallingen per jaar plaats, waarvan 10% op indicatie keizersnede. Het percentage prematuren bedraagt 8%. Dit hoge aantal prematuren is mede het gevolg van het beleid dat de beschermwaardigheid van het leven gewaarborgd wordt. Dit willen wij graag samen met u steunen. 

Zonder hulp van donateurs is het onmogelijk 

die noodzakelijke zorg te verlenen.

De motivatie voor dit belangrijke project willen wij graag met u, als onze zeer gewaardeerde donateurs, delen:
Vanwege de aanhoudende groei en de dringende zorg die de spoedeisende hulpafdeling vraagt, weten wij dat vele duizenden mensen de komende jaren hier geholpen mogen worden. Wij zijn u als donateur zeer  dankbaar voor uw voortdurende steun en kijken uit naar uw partnerschap om dit belangrijke ontwikkelingsproject mogelijk te maken voor de mensen van Jeruzalem en Israël.

Actuele berichten

Lees meer nieuws

Project 2021-2025

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!