Project 2017 Speciale operatiekamer voor de moeder en kind afdeling

Project 2017: een operatiekamer die met name bedoeld is voor specifieke bevallingen, zoals een keizersnede. In het ziekenhuis vinden meer dan 22.000 bevallingen per jaar plaats, waarvan 10% op indicatie keizersnede. Het percentage prematuren bedraagt 8%. Dit hoge aantal prematuren is mede het gevolg van het beleid dat de beschermwaardigheid van het leven gewaarborgd wordt. Dit willen wij graag samen met u steunen. 

Zonder hulp van donateurs is het onmogelijk die noodzakelijke zorg te verlenen.

De motivatie voor dit belangrijke project willen wij graag met u, als onze zeer gewaardeerde donateurs, delen:
Vanwege de aanhoudende groei en de dringende zorg die de spoedeisende hulpafdeling vraagt, weten wij dat vele duizenden mensen de komende jaren hier geholpen mogen worden. Wij zijn u als donateur zeer  dankbaar voor uw voortdurende steun en kijken uit naar uw partnerschap om dit belangrijke ontwikkelingsproject mogelijk te maken voor de mensen van Jeruzalem en Israël.