De stichting

"Het ziekenhuis met een hart"

De stichting

In 1975 werden door het Reformatorisch Dagblad vier acties gehouden ten behoeve van  het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem, die samen 1,4 miljoen gulden opbrachten. Na afloop van deze actie bleven er giften binnenkomen en werd besloten tot het oprichten van een zelfstandige stichting. In 1981 werd de Stichting Shaare Zedek opgericht. De Stichting draagt een interkerkelijk karakter en heeft vanaf de oprichting door de trouwe achterban van duizenden donateurs vele giften mogen ontvangen.

Toen in 1980 het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen werd, waren alleen de drie ondergrondse en twee bovengrondse verdiepingen volledig ingericht. De overige zes verdiepingen werden stapsgewijs in gebruik genomen. De laatste verdieping is in 2009 in gebruik genomen. Incidenteel worden nog steeds aanpassingen en/of uitbreiding doorgevoerd. De sterke toename van patiënten vraagt voortdurend om uitbreiding, zowel wat ruimte als wat apparatuur betreft. Dit kan alleen gebeuren als er weer voldoende geld van de sponsors ontvangen is.

Belangrijkste reden

Een belangrijke reden voor de betrokkenheid is gelegen in het feit dat het ziekenhuis een pro life ziekenhuis is en dus de beschermwaardigheid van het leven waarborgt: abortus en euthanasie wordt op Bijbelse gronden afgewezen. Deze identiteit geeft het ziekenhuis op basis van de Thora niet prijs. Men laat op dit terrein geen overheidsinmenging toe hetgeen betekent dat er niet of nauwelijks overheidssteun ontvangen wordt. Het ziekenhuis is hierdoor sterk afhankelijk van giften die grotendeels door acht Joodse organisaties wereldwijd en door Stichting Shaare Zedek Nederland, als enige christelijke organisatie, worden binnengebracht. Ondanks deze tegenwerking is het ziekenhuis het grootste in Jeruzalem en wereldwijd toonaangevend op het gebied van eerste hulpverlening bij aanslagen e.d.

De afgelopen jaren zijn de gelden die de Stichting ontving, besteed aan diverse projecten. Door deze financiële  inspanning wordt er, op Bijbelse gronden, mede bijgedragen  aan de instandhouding van dit pro life ziekenhuis. Vanwege het feit dat de beschermwaardigheid van het leven voorop staat, nemen velen de toevlucht tot een behandeling in dit ziekenhuis. Met name de moeder en kind afdeling is hier een sprekend voorbeeld van. Het aantal geboorten per maand stijgt explosief en bedraagt nu al ruim 1400 baby’s per maand. Patiënten noemen het een ziekenhuis met een ‘hart’. Klinken hierin ook niet de Bijbelse grondtonen van barmhartigheid in door?

Verbondenheid

De verbondenheid van de Stichting met hun oudste broeder – die Israël op grond van Gods roeping is – geeft hen de dure plicht om een maximale inspanningverplichting te leveren om op deze wijze hun leed enigszins te verzachten en hun tot jaloersheid te verwekken.

Hier kan u de statuten van de stichting bekijken.

Actuele berichten

Lees meer nieuws

Project 2021-2025

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!