Zorg rond levenseinde van kinderen

"Het ziekenhuis met een hart"

Ja, ik steun het project palliatieve zorg voor kinderen

Doneer snel een zelf gekozen bedrag

Doneer nu via een betaalverzoek

Of steun via een incasso

U steunt het project ‘palliatieve zorg voor kinderen’!

Rekeningdetails

Project 2021 - 2025 | Palliatieve zorg voor Kinderen

Het ziekenhuis heeft het leven hoog in het vaandel staan. Daar thuiszorg voor kinderen in de laatste levensfase te wensen overlaat ziet het ziekenhuis zich gesteld voor een bijna onmogelijke opdracht: de structurele toename van palliatieve zorg in het ziekenhuis naar de toekomst toe zeker te stellen. Palliatieve zorg voor kinderen is gericht op het verlichten van klachten in de laatste fase van het leven. Deze zorg is niet gericht op genezing maar op kwaliteit van leven. Het gaat daarbij om pijnbestrijding maar ook om de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele begeleiding bij patiënten en hun ouders. 

Zorg rond levenseinde van kinderen

We geven u een globaal inzicht op hoofdlijnen van dit specifieke project en houden u meer gedetailleerd op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. De Pedriatic Palliatieve Care Unit (PPCU-afdeling) staat onder leiding van dr. Iris Fried, specialist in pediatrische Hematologie en Oncologie. Het basisbegrip achter dr. Frieds werk en de PPCUafdeling is dat geen enkel kind, en zijn of haar familie, ooit het gevoel mag krijgen dat ze worden ‘vergeten’ of dat hun zaak niet of minder belangrijk is. Dr. Fried: “Vanzelfsprekend letten we op de geestelijke behoeften van het kind. Veel van deze kinderen weten dat zij zullen sterven en dat is een zeer moeilijk spiritueel aspect voor hen en hun familie. We vertrouwen op onze ervaring en mededogen om hen bij te staan.” 

Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is

Dr. Fried vervolgt: “Vooral als ze hun laatste dagen bereiken, is ons doel om te zorgen voor een goede thuiszorg situatie (Home Hospice). Soms zal dit slechts een paar dagen zijn, maar het kan ook weken of zelfs maanden duren.” “Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dat laatstgenoemde extra kosten met zich meebrengt (de vergoeding van zorgverzekeraars zijn begrensd, hetzij in dagen en/of apparatuur) maakt palliatieve zorgtot een ‘zorgenkindje’.

      

Situatie in voorgaande jaren

In 2018 kwamen ruim 1000 patiënten (volwassenen en kinderen) in aanmerking voor palliatieve zorg. Van hen werd 30% poliklinisch behandeld, 70% werd in de eindfase van het leven voor korte of langere tijd opgenomen. Omdat euthanasie in het SZMC volstrekt taboe is, behandelingskosten in de eindfase van het leven niet altijd worden vergoed en boven-budgettaire opnames in het geheel niet, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van haar sponsoren. Laat deze zorg rond het levenseinde ook onze zorg zijn. 

Het Joodse volk is voor ons niet zomaar een volk.

Israël helpen is een:

  • Gebedszaak
  • Hartezaak
  • Erezaak
  • Noodzaak

Help ons daarom Israël helpen in het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem

Maak een donatie over

Actuele berichten

Lees meer nieuws

Project 2021-2025

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!