Fast-track-unit

"Het ziekenhuis met een hart"

Project 2015-2016 Noodzakelijke aanpassing spoedeisendehulp afdeling (fast-track-unit)

Jeruzalem wordt geconfronteerd met een toegenomen dreiging alsmede uitvoering van vijandige incidenten. De zorg- en infrastructuur  van de afdeling spoedeisende hulp van het SZMC dient om deze reden geoptimaliseerd te worden. SZMC is niet alleen het snelst groeiend ziekenhuis van Jeruzalem maar tevens primair verantwoordelijk voor de opvang van slacht-offers van deze calamiteiten.

Screening van de patiënten

De spoedeisende hulp afdeling van Shaare Zedek behandelt  meer dan 130.000 gevallen per jaar. Dit aantal neemt jaarlijks toe*. De screening van de patiënten  vereist een hoge mate van aandacht. Dit proces vraagt een belangrijke aanpassing. Deze aanpassing, triage  genoemd,  is  door de voortdurende (dreiging van) aanslagen, oorlogshandelingen en de explosieve groei hoogst noodzakelijk.  De bedoeling is dat bij  binnenkomst  direct een verdeling (triage) gemaakt wordt tussen patiënten die de meest intensieve aandacht vragen en anderen voor wie de zorg niet onmiddellijk levensbedreigend of dringend vereist is.  

Fast-Track-Unit 

Als onderdeel in dit gehele proces wordt  een Fast-Track-Unit gebouwd die volledig geïntegreerd is in de spoedeisende hulp afdeling.  De Fast-Track-Unit wordt bemand door verpleegkundigen en artsen die deze patiënten opvangen.  Deze selectie van patiënten is binnen het gehele proces essentieel. Het voorkomt vertragingen in de totale opvang van noodhulp, komt ten goede aan het patiënt welzijn en de patiënt doorstroming die noodzakelijk is vanwege de toenemende hulpvraag.
 
De Fast-Track-Unit bestaat uit interne behandelkamers, waar de patiënten, na beoordeling, onmiddellijk hulp krijgen en de ‘open ruimte’ waar de patiënten na behandeling ook nog een aantal uren kunnen blijven voor observatie.  Het bestuur van Stichting Shaare Zedek heeft dit project beoordeeld en gekozen als project 2015-2016. De investering bedraagt $500.000.

Partnerschap

De motivatie voor dit belangrijke project willen wij graag met u, als onze zeer gewaardeerde donateurs, delen:
Vanwege de aanhoudende groei en de dringende zorg die de spoedeisende hulpafdeling vraagt, weten wij dat vele duizenden mensen de komende jaren  hier geholpen mogen worden. Wij zijn u als donateur zeer  dankbaar voor uw voortdurende steun en kijken uit naar uw partnerschap om dit belangrijke ontwikkelingsproject mogelijk te maken voor de mensen van Jeruzalem en Israël.
 
*zie tabel vergelijkende aantallen spoedeisende hulp tussen de belangrijkste ziekenhuizen in Jeruzalem. Het Bikur Cholim is samengegaan met het Shaare Zedek Ziekenhuis.   

Actuele berichten

Lees meer nieuws

Project 2021-2025

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!