Lespakket

"Het ziekenhuis met een hart"

Lespakket voor de basisschool

Een uitstekend hulpmiddel bij het realiseren van een project over Israël hetzij classicaal of school breed. Het lespakket voldoet aan de eisen die u stelt en verzekert een grote mate van flexibiliteit in uitvoering. Een pakket voor de onder-, midden-  en bovenbouw garandeert het niveau. Power Point presentaties sluiten aan bij de leef en denkwereld van het kind in zijn/haar ontwikkelingsfase. Dat de zieke medemens ook een plaats heeft in het geheel mag duidelijk zijn. Het is niet voor niets dat we aandacht vragen voor kinderen die in andere omstandigheden opgroeien en leven dan wij gewend zijn. Hulp aan de medemens wordt op deze wijze ingebracht en dat ieder hulp krijgt bijgebracht.

Verbinding

Stichting Shaare Zedek beoogt met dit pakket aandacht te vragen en te schenken aan het Joodse volk en de diverse nationaliteiten en culturen  in Israël. Natuurlijk zou het mooi zijn als het gebruik van dit pakket mag leiden tot een actie voor het ziekenhuis. Dit ziekenhuis dat én pro life én ieder die hulp zoekt helpt is het meer dan waard dat wij als christenen bouwstenen aandragen voor de uitbreiding van het ziekenhuis. Een ziekenhuis waar relatief veel Palestijnse kinderen worden geholpen zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Het zou fantastisch zijn dat uw klas/school kinderen hier en in Jeruzalem met elkaar verbindt!
 

Heeft u vragen neem contact op met Stichting Shaare Zedek.

Wij helpen u graag verder.

Stichting Shaare Zedek hoopt dat u het ‘Project Stichting Shaare Zedek’ wilt gaan gebruiken en wenst u en de kinderen alvast veel werkvreugde toe!

Actuele berichten

Lees meer nieuws

Project 2021-2025

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!