Lees de nieuwe Shaare Zedek nieuws nr. 144

"Het ziekenhuis met een hart"
Nieuwsbericht van 9 december 2019

In SZN 144: BESTUUR

De zorg voor de patiënt omvat meer dan medische handelingen alleen. Als er menselijkerwijs geen hoop op herstel is, moet er aandacht zijn voor de persoonlijke, emotionele en praktische kant van de zorg.

Met ons nieuwe project ‘Palliatieve zorg in het SZMC’ willen wij hieraan bijdragen

Lees Shaare Zedek nieuws verder met o.a:

  • “Als penningmeester hebben we namens u een cheque overhandigd van
    € 125.000 voor het project palliatieve zorg”
  • Column: Joodse feestdagen - een nieuw begin...
  • Column: Een bijzonder strenge kostschool
  • Uit het ziekenhuis: Een ziekenhuis met een warme binnenkant

 

Project 2019 - 2020

Palliatieve zorg in het SZMC

In 2018 kwamen ruim 1000 patiënten in aanmerking voor palliatieve zorg. Omdat euthanasie in het SZMC volstrekt taboe is, behandelingskosten niet of niet nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!