Samenwerken en samenleven in een uitdagende periode!

"Het ziekenhuis met een hart"
Nieuwsbericht van 21 mei 2021

Zoals u allen bekend staat het volk Israël voor een zeer uitdagende periode van zowel externe als interne bedreigingen. Hoewel we in de geschiedenis van ons land vele moeilijke tijden hebben meegemaakt zijn de decors van ons land dat wordt aangevallen altijd moeilijk te (door)zien. We zijn erg trots op de voortdurende heldhaftigheid van ons leger en de politie bij het beschermen van onze mensen.

De extra pijn van deze huidige gebeurtenissen komt voort uit het bekijken van de interne strijd die zich over ons land verspreidt. Als ziekenhuis opereren we al lang onder de slogan ‘Samenwerken en samenleven’. Onze staf bestaat uit mensen van alle religies en achtergronden en we weten dat het begrip ‘ de politiek buiten de deur laten’ niet alleen woorden zijn, maar ook realiteit. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen en weken herinneren ons eraan dar er nog zoveel moet worden bereikt als die realiteit ooit zal worden uitgebreid naar een bredere samenleving.

In Jeruzalem mag het meevallen

Het is belangrijk om te benadrukken dat Jeruzalem grotendeels is gescheiden van de vijandelijkheden die voornamelijk gericht zijn op de zuidelijke en centrale gedeelten van het land. Met uitzondering van één raketspervuur dat ons gebied aan het begin van de aanvallen trof is het raketvuur niet gericht op de hoofdstad. We hopen en bidden dat dit het geval zal blijven. Vanaf het begin van deze crisis hebben we onze paraatsheidsniveaus aangescherpt en actief gewerkt aan de maximale veiligheid van onze patiënten en medewerkers. In het ontwerp van het ziekenhuis is er terdege rekening mee gehouden om in deze gevallen optimale bescherming te bieden.  

Bijzonder gevoelige gebieden zoals onze spoedafdelingen, chirurgisch operatie complex en de intensive careafdelingen bevinden zich in versterkte delen van het ziekenhuis.  Zelfs onder dit soort  voortdurende bedreigingen kunnen we onze patiënten blijven behandelen. Toen het alarm klonk voerden onze medewerkers de noodzakelijke taken uit; voorbereid op het ergste. Gelukkig konden na een aantal minuten de normale taken weer worden opgenomen.

In totaal werden er 115 mensen behandeld in het Shaare Zedek, waaronder 8 die levensreddende operaties nodig hadden.

Wat de interne onrust betreft,  onze spoedeisende hulp is opgeroepen om een toenemend aantal slachtoffers van aanvallen op burgers, politie en militair personeel te behandelen. De meest gewelddadige protesten en vandalisme speelden zich af buiten Jeruzalem.

Te midden van al deze onzekerheid werden we opgeroepen om een van de ergste civiele rampen te behandelen die Jeruzalem de afgelopen jaren heeft getroffen. Op de avond van Shavuot, direct na het begin van de vakantie, stortte een aantal tribunes in van een nabijheidgelegen synagoge. 

In totaal werden er 115 mensen behandeld in het Shaare Zedek, waaronder 8 die levensreddende operaties nodig hadden. De opvang vereiste het inschakelen van meer dan 200 medewerkers die al thuis waren voor de vakantie. Dit zijn nu de massa slachtofferincidenten  waarin we onze mensen trainen en waarvoor de spoedeisende hulp afdeling van het ziekenhuis is ontworpen. We reageerden met professionaliteit en weten dat onze bereidheid en training er voor zorgen dat elke patiënt  de onmiddellijke spoedeisende hulp kreeg die ze nodig hadden en dat levens werden gered. 

Dankbaar voor alle steun

Het valt niet te betwisten dat dit werkelijk ongekende tijden zijn voor onze stad, ons land en onze mensen. We weten dat we al vele uitdagingen hebben meegemaakt en we zijn volledig bereid om ze ook vandaag aan te pakken. Wij zijn natuurlijk zeer dankbaar voor de uitingen van bezorgdheid en solidariteit die we ontvangen van vrienden over de hele wereld. Zoals altijd zien we ons vermogen om het volk  van Jeruzalem en Israël te dienen als een partnerschap met onze vrienden over heel de wereld. We danken u hartelijk voor uw steun.

Mogen we allemaal gezegend worden met betere, veiligere en rustigere dagen die in het verschiet liggen. 

Wilt u ons steunen?

 

Project 2021-2023

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!