Lees de nieuwe Shaare Zedek nieuws nr. 150

"Het ziekenhuis met een hart"
Nieuwsbericht van 28 mei 2021

In SZN 150: Dankbaar voor het 150ste nummer van Shaare Zedek Nieuws

Niet voor niets is Psalm 150 de laatste psalm in ons psalmboek. De weg die in psalm 1 begon (bent u een wandelaar op de brede weg of op de smalle weg?) eindigt in de lofverheffi ng van de HEERE, de God van het verbond. Het hele psalmboek eindigt met de lofprijzing op Gods grote daden, want vanaf psalm 146 begint en eindigt elke psalm met Halleluja. Van die laatste vijf halleluja-psalmen is psalm 150 weer de meest uitvoerige en meest toegespitste, omdat ieder vers begint met: loof de HEERE. Dus: een en al lof

Lees Shaare Zedek nieuws verder met o.a:

  • Bestuur: Samen uitzien naar Zijn wederkomst
  • Financiën: Zorg voor kinderen in de laatste levensfase
  • Column: De boodschap van het boek Esther
  • Uit het ziekenhuis: Een nieuwe kliniek voor bewegingsstoornissen en de ziekte van Parkinson

 

Project 2021-2023

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!