Gezegend kerstfeest en Gods zegen voor 2023

"Het ziekenhuis met een hart"
Nieuwsbericht van 22 december 2022

Kerstgroet van Stichting Shaare Zedek

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid in het afgelopen jaar!

Misschien was 2022 voor u een moeilijk jaar, hebt u een dierbare verloren of zijn er zorgen rondom uw gezondheid of de stijgende kosten. Dan willen wij u van harte sterkte wensen en Gods nabijheid en ondersteuning. Hij zorgt!

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jes. 9:5

Gezegend kerstfeest✨en Gods zegen voor 2023! 

Bekijk ons project 'Palliatieve zorg voor kinderen'.

 

Project 2021-2023

Palliatieve zorg voor kinderen

"Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dit brengt extra kosten met zich mee en omdat de behandelingskosten niet of nauwelijks worden vergoed, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van u!